คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

Thailand National Sports University -Krabi Campus

ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  ตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567

แนะนำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

แนะนำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ขอบคุณ ข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ประกาศ

กิจกรรมคณะ