คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

Thailand National Sports University -Krabi Campus

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

ประกาศ

กิจกรรมคณะ