คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

Thailand National Sports University -Krabi Campus

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1

และศิษย์เก่าศึกษาศาสตรบัณฑิต มกช.กระบี่

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร รอบคอบ

เหรียญเงิน ประเภทสปีดทีมชาย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

ในการเข่งขันกีฬาปีนหน้าผา กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Game 2022) ครั้งที่ 20

ณ สนามปีนหน้าผาศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นายธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ เหรียญทอง ว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยวผสม 400 เมตร

และนายภูริภัทร เสริมสิน เหรียญเงิน ว่ายน้ำ ประเภทกบ 50 เมตร

ในการแข่งขันว่ายน้ำ รอบ Championship การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์" ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประกาศ

กิจกรรมคณะ