กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนของทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข