งานปีใหม่คณะศึกษาศาสตร์ 2567

อยู่แบบพี่ อยู่แบบน้อง  พวกพ้องศึกษาศาสตร์

คืนวันที่  10 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาตร์ ได้จัดงานปีใหม่ 2567 ณ ลานช้างสามเศียร คณะศึกษาศาสตร์ โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี  ร่วมนำอาหาร ของรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน เล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน