บริจาคโลหิต

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ณ เอสซีจึ โฮมบุญถาวร กระบี่