ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 5