ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ