ประกวดนวัตกรรมทางการกีฬาและการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประกวดนวัตกรรมทางการกีฬาและการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5