ประชุมฝึกปฏิบัติการสอน วันที่ 25 ตุลาคม 2566

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

          รองศาตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล ประธานหลักสูตรพลศึกษา และ อาจารย์สุขสวัสดิ์ เเย้มศรี  หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนต่างๆพร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ได้ออกฝึกปฎิบัติการสอน 4  เกี่ยวกับเเนวทาง เกณฑ์การประเมิน สอบถามชี้แจงให้คำเเนะนำในการปฏิบัติการสอน