มอบน้ำดื่มและฉีดวัคซีน

คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมมอบน้ำดื่มและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา Covid -19

วันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 11.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ นำคณะอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มอบน้ำดื่มจำนวน 1,896 ขวด และ ปากกาจำนวนหนึ่ง เพื่อให้บริการกับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการวัคซีนโรงพยาบาลกระบี่

จากนั้นเวลา 11.30 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ นำคณะอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่จำนวน กว่า 80 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนกลับสู่การจัดการเรียนในสถานศึกษาอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยฯ เร่งเตรียมมาตรการต่างๆในการจัดการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ และขอให้บุคลากรทุกคนต้องไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับต่างๆ ป้องกันตนเองและครอบครัวตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อให้สามารถทำการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้เหมือนเดิม ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้กำหนดให้ประชาชนฉีดวัคซีน ให้ได้โดยเร็วและครอบคลุมมากที่สุด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมหาวิทยาลัยฯ