รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 2

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก นศ.ปี2567 ปรับปรุง.pdf