วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลแห่งที่ 4 จังหวัดกระบี่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหารของจังหวัดกระบี่ ดังนี้


เวลา 14.00 น. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานในการเตรียมสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงยิมเอนกประสงค์ Sports Complex มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยเข้าพักและชมวีดิทัศน์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ณ ห้องสระมรกต ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ และเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (ม.กีฬา) ณ โรงยิมเอนกประสงค์ Sports Complex