อบรมภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษและทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่