แห่เทียนพรรษา 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร่วมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2564 ณ วัดในช่อง จังหวัดกระบี่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อเวลา 10.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกิตติศักดิ์ สังขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการวัดในช่องให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)