โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพนักศึกษา

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพนักศึกษา ณ ลานหน้าหาดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย และ ศูนย์กีฬากิจกรรมทางทะเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่