โรงเรียนเมืองถลางเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

     วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 คณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเมืองถลางเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณพิต สาขาพลศึกษา พร้อมตัวแทนอาจารย์ และ ตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับและสาธิตกีฬามวยไทยให้กับทางคณะศึกษาดูงาน โดยนักเรียนได้ทดลองฝึกมวยไทยกันอย่างสนุกสนาน