ไหว้ครู2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกรฎาคม 2565 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูในเวลา 8.00 น. ณ โรงยิมฟุตซอล และ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เวลา 14.00 น.