13-14 มกราคม 2567 

บรรยากาศสอบเข้ารอบทั่วไป

วันที่ 13 - 14 มกราคม 2567  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ได้ จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 13 มกราคม 2567 และ วันที่ 14 มกราคม 2567 สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติทักษะกีฬา