18 กรกฎาคม 2565 อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 85 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น.