18 สิงหาคม 2564

นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโรงยิม Sports Complex เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดกระบี่ และ ทาสีบริเวณเวทีคณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์