8 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดในช่อง

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่งเทียนพรรษา ณ วันในช่อง จังหวัดกระบี่