กำหนดการสอบ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา2564

กำหนดการสอบภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

  • 20-24 กันยายน 2564 สอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา