รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ใบสมัคร โควตา ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

ใบสมัครโควตา ผลการเรียนดี

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก นศ.ปี2566 (ประเภ.pdf