รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

(แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปี .pdf